CENTRUL DE CERCETARE
PENTRU ANALIZA INSTRUMENTALA

Noutati

 

ANUNT

Scient Analitycs SRL, cu sediul în loc. Tancabesti, str. Petre Ispirescu nr. 1 C, județul Ilfov, organizează concurs pentru obtinerea gradului profesional si incadrarea pe functia de Cercetător științific gradul I (CS I), domeniul Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale.

 

Concursul se va desfășura la sediul institutiei potrivit calendarului de desfășurare afișat pe pagina web a Scient Analitycs SRL, în conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare si in baza Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 6560/2012 privind standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Detalii cu privire la organizarea concursului si a conditiilor de participare se pot obtine la sediul Scient Analitycs SRL din Tancabesti, str. Petre Ispirescu nr. 1 C, județul Ilfov, sau la tel. 0720903501 / 0724343346 si pe site-ul www.scient.ro

Dosarele de înscriere se depun la sediul Scient Analitycs SRL în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

 

CALENDAR

Etapele de desfasurare a concursului pentru obtinerea gradului profesional si incadrarea pe functia de Cercetător științific gradul I (CS I), domeniul Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale.

– 29.05.2017 – Anuntul in ziarul Evenimentul ziei si la sediul Scient Analitycs SRL,
– 29.05.2017 – 28.06.2017 – Perioada de depunere a dosarelor de concurs,
– 10.07.2017 – Desfasurarea concursului la sediul Scient Analitycs SRL,
– 16.07.2017 – Depunerea raportului comisiei de concurs la sediul Scient Analitycs SRL,

 

** Datele de desfasurare a concursului (10.07.2017), respectiv de depunere a raportului comisiei de concurs (16.07.2017) pot fi decalate cu cel mult 5 zile lucratoare in functie de disponibilitatea membrilor comisiei de concurs.

 

 

Fii la curent cu ultimele activitati in domeniul analizei instrumentale. Aici gasesti evenimente SCIENT, lucrari stiintifice si stiri despre ultimele metode de analiza instrumentala.