Laborator AAS

Laborator de Spectrometrie de Absorbție Atomică  AAS

LABORATOR AAS

  • Spectrofotometru cu absorbție atomică PinAAcle 900T este un echipament de ultimă generație, ce permite analiza cantitativă a peste 60 de elemente. Spectrofotometrul poate efectua analize atât prin tehnica flacără, cât și prin tehnica cuptor de grafit.

Ambele tehnici sunt prevăzute cu sisteme de control a interferențelor: lampă de deuteriu cu sursă continuă în dublu fascicul pentru tehnica flacără și efectul Zeeman AC longitudinal pentru tehnica cuptor de grafit.

De asemenea ambele tehnici se pot combina cu tehnica generării de hidruri pentru analiza unor metale volatile precum Hg, Se, Sb, As, Sn, Te, Bi, etc.

  • Spectrofotometru cu absorbție atomică PinAAcle 900Z de ultimă generație, ce permite analiza cantitativă a peste 60 de elemente. Spectrofotometrul efectuează determinări prin tehnica cuptor de grafit.

Controlul interferențelor se face prin intermediul unui magnet ce induce efectul Zeeman AC longitudinal. Elementele analizate se pot determina la nivelul microgramelor per litru (ppb) și chiar sub acest nivel pentru unele.

De asemenea se poate combina cu tehnica generării de hidruri pentru analiza unor metale volatile precum Hg, Se, Sb, As, Sn, Te, Bi, etc..

Laborator de Spectrometrie cu Plasmă Cuplată Inductiv SI EMISIE OPTICA    ICP – OES

  • Spectrometru de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv , model Optima 8300 DV Permite analiza cantitativă a peste 70 de elemente. Limitele de detecție pentru majoritatea elementelor sunt în domeniul microgramelor per litru (ppb) – în modul de măsurare axial. Sistemul are capacitatea de a măsura atât concentrații mici cât și concentrații mari ale diferitelor elemente în timpul aceleași citiri, datorită funcției de vizualizare dublă (axială și radială). Este dotat cu doi detectori de tip SCD, unul pentru domeniul UV iar al doilea pentru domeniul VIS, care asigură performanță și rezoluție ridicată pe întreg domeniul de lungimi de undă (165 – 782 nm), reduce interferențele prin măsurarea simultană a semnalului analitului și a background-ului. Stabilitatea sistemului oferă un domeniu larg de liniaritate și anume între 4 și 6 ordine de mărime fără a mai fi nevoie de diluții și prelucrări ale probelor, micșorând considerabil timpul de analiză.
  • Analizor mercur, model SMS100 este un aparat utilizat pentru determinarea mercurului total din probe solide și lichide, funcționarea lui bazându-se pe principiul descompunerii termice a probei, amalgamării cu Au a vaporilor de Hg rezultați în urma descompunerii și absorbției atomice. Nu este necesară mineralizarea probei înainte de analiză. Permite determinarea mercurului din următoarele tipuri de probe: nămoluri, sedimente, soluri, cărbune, pulberi, minereuri, produse alimentare, sânge, urină, păr, ape uzate etc..