CENTRUL DE CERCETARE
PENTRU ANALIZA INSTRUMENTALA

Analize II

Nr. crt. Denumirea chimica a indicatorului /Clasa/Grupa de compusi Metoda standardizata de analiza
1 Soluri. Determinarea continutului de potasiu accesibil si potential accesibil pentru plante STAS 7184/18-80
2 Soluri. Determinarea fosforului extractibil in acetat-lactat de amoniu STAS 7184/19-82
3 Calitatea solului. Determinarea fosforului. Determinarea spectrometrica a fosforului in solutie de bicarbonat de sodiu SR ISO 11263:1998
4 Calitatea solului. Determinarea continutului de azot total prin combustie uscata („analiza elementara”) SR ISO 13878:2000
5 Calitatea apei. Determinarea elementelor selectate prin spectroscopie de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-OES) SR EN ISO 11885:2009
6 Calitatea apei. Aplicarea spectrometriei de masa cu plasma cuplata inductiv (ICP-MS). Partea 2: Determinarea a 62 de elemente SR EN ISO 17294-2:2005
7 Alimente de origine vegetala. Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS si/sau LC-MS/MS dupa extractie/partitie cu acetonitril si purificare prin metoda dispersiva SPE-QuEChERS SR EN 15662:2009
8 Calitatea aerului ambiant. Metoda standardizata pentru determinarea mercurului gazos total SR EN ISO 15852:2010
9 Aer inconjurator. Determinarea continutului de plumb din particulele de aerosol colectate pe filtre. Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica SR ISO 9855:1999
10 Calitatea aerului inconjurator. Metoda standardizata pentru determinarea Pb, Cd, As si Ni in fractia PM 10 a particulelor in suspensie SR EN 14902:2006
11 Emisii ale surselor fixe. Determinarea emisiei totale de As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl si V. SR EN 14385:2008 SR EN 14385/C91:2014
12 Produse alimentare. Determinarea microelementelor – Digestia sub presiune SR EN 13805:2015
13 Determinarea nichelului la probe de apa. Metode spectrometrice de absorbtie atomica SR ISO 8288:2001
14 Calitatea solului. Determinarea continutului de substanta uscata si de apa, raportat la masa. Metoda gravimetrica. SR ISO 11465:1998
15 Soluri. Determinarea pH-ului in suspensii apoase si saline (masa/volum) si in pasta de saturatie SR 7184-13:2001
16 Nutreturi. Determinarea continutului de sodiu si potasiu. Metoda prin spectrometrie de emisie in flacara SR ISO 7485:2001
17 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinare plumb, cadmiu, zinc, cupru si fier prin spectrometrie de absorbtie atomica (SAA) dupa digestie cu microunde SR EN 14084:2003
18 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinare plumb, cadmiu, crom si molibden prin spectrometrie de absorbtie atomica cu cuptor de grafit (GFAAS) dupa digestie sub presiune SR EN 14083:2003
19 Calitatea apei. Determinarea conductivitatii electrice SR EN 27888:1997
20 Calitatea apei. Determinarea pH-ului SR EN ISO 10523:2012
21 Leguminoase. Determinarea umiditatii. Metoda prin uscare la etuva SR ISO 24557:2010
22 Cafea verde. Determinarea continutului de apa. Metoda de referinta de baza SR ISO 1446:2009
23 Cereale si produse din cereale. Determinarea umiditatii. Metoda de referinta SR EN ISO 712:2010
24 Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policlorurati şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid SR EN ISO 6468:2000
25 Determinarea cromului la probe de apa. Metode spectrometrice de absorbtie atomica. SR EN 1233:2003
Nu au fost gasite rezultate.
Nr. crt. Denumirea chimica a indicatorului Matrice Tehnica analitică aplicate în laboarator
1 Determinarea umiditatii Matrici solide si semisolide diverse Termobalanta
2 Impuritati metalice Matrici diverse ICP-MS
3 Analiza K, P- forme eliberabile Soluri cu destinatie agricola ICP-OES
4 Bor eliberabil Soluri cu destinatie agricola Axtractie apa calda ICP-OES
5 Analiza urmelor de metale grele Produse farmaceutice ICPMS
6 Determinare continut de acid oleic din ulei Seminte cereale IR
7 Oligomeri bromurati Extract izopropilic GC-MS
8 Analiza acizi grasi Lichide pentru administrare parenterala LCMS
9 Analiza calitativa a principiilor active Matrici vegetale LCMS/FTIR
10 Analiza calitativa a uleiurilor esentiale Uleiuri esentiale diverse obtinute prin distilare GC-MS
11 Analiza elementala Matrici diverse Analizor CHNS
12 Analiza DSC Matrici diverse Analizor DSC
13 Continut de iodura Solutie biocida cu continut de polivinilpirolidona titrare UV-VIS
14 Analiza etanol, i-propanol, triclosan Solutii biocide GC
15 Analiza alchilesteri, hidroxietilesteri, hidroxialchilcetone Solutii HPLC
16 Analiza metalelor Pulberi diverse, lichide biologice,plante AAS ICPOES ICPMS
17 Analiza TG Filme composite (chitosan, bioceluloza, scortisoara), saruri, polimeri diversi Analizor TGA
18 Screening medical Tesut animal FTIR-Raman
19 Analiza beta-lactame (identificare peniciline si cefalosporine) Suprafete contaminate UHPLC
20 Analiza pentru depistare substante interzise: glycerol, hidroxietilamidon, dextran, mannitol, albumina Urina umana IR
21 Analiza metalelor grele Capsule de gelatina farmaceutica AAS ICP-MS
Nu au fost gasite rezultate.